Välkommen till https://samscykel.se (”Sajten”). Vi förstår att sekretess online är viktigt för användare av vår webbplats. Detta uttalande styr vår integritetspolicy med avseende på dessa användare av webbplatsen ( ”Besökare”) som besöker utan att köpa något och Besökare som registrerar sig för att göra köp på Sajten och använder sig av de olika tjänsterna som erbjuds av Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB (sammantaget ”Tjänster”) (”Auktoriserade kunder”).

”Personligt identifierbar information”

Hänvisar till all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Personligt identifierbar information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad individ.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande information från alla våra besökare via formulär på webbplatsen där du matar själv in dessa uppgifter. Vi samlar in följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till auktoriserade kunder.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tredjepartstjänsteleverantörer samla in information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information som tillhandahålls dem från besökare och auktoriserade kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som enbart fungerar som länkar i distributionskedjan och inte lagrar, behåller eller använder informationen som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen. Vi kan skicka e-post till besökare och auktoriserade kunder om efterforskningar eller köp- och försäljningsmöjligheter på webbplatsen eller information relaterad till ämnet för webbplatsen. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar, eller för att tillhandahålla efterfrågad information.

Vem får informationen delas med?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan komma att dela samlad information om våra besökare, inklusive demografin för våra besökare och auktoriserade kunder, med våra anslutna byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att ”välja bort” att ta emot information eller att bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar för vår räkning.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlats in av Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda hos Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB förutom för användning enligt ovan.

Vilka val är tillgängliga för besökarna när det gäller insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att ta emot oönskad information från eller bli kontaktad av oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer genom att svara på e-postmeddelanden enligt instruktionerna, eller genom att kontakta oss på

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av en mängd olika anledningar. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer att acceptera. Vi har en separat sida för vilka cookies som används. Du hittar vår cookie policy sida här.

Hur använder Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB inloggningsuppgifter?

Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB använder inloggningsinformation, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, ISP:er och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra en användares rörelser och användning samt samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och/eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

Sam Olofssons Cykel och Motor i Nybro AB har ingått och kommer även fortsättningsvis att ingå partnerskap och andra anslutningar med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personlig identifierbar information på ett behov av att veta-basis för att utvärdera auktoriserade kunder för tjänstberättigande . Vår integritetspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information. Avslöjande av personligt identifierbar information för att följa lag. Vi kommer att avslöja personligt identifierbar information för att följa ett domstolsbeslut eller stämning eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet om att lämna ut information. Vi kommer också att avslöja personligt identifierbar information när det är rimligt nödvändigt för att skydda säkerheten för våra besökare och auktoriserade kunder.

Hur håller webbplatsen personlig identifierbar information säker?

Alla våra anställda är bekanta med vår säkerhetspolicy och våra rutiner. Den personligt identifierbara informationen om våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda som får ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, som kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll som är på plats för att skydda information som skickas över Internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats, är elektronisk kommunikation och databaser föremål för fel, manipulering och inbrott, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att äga rum och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot besökare eller auktoriserade Kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personlig identifierbar information om dem eller för att korrigera eventuella felaktigheter genom att maila oss på kontakt+privacy@samscykelochmotor.se

Kan en besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlats in av webbplatsen?

Vi förser besökare och auktoriserade kunder med en mekanism för att radera/avaktivera personlig identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta . På grund av säkerhetskopior och register över raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares inlägg utan att behålla en del återstående information. En individ som begär att få personlig identifierbar information avaktiverad kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personlig identifierbar information som relaterar till den personen på något sätt framöver.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra besökare och auktoriserade kunder om ändringar i vår integritetspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Men om vi ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan orsaka avslöjande av personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt att inte ska lämnas ut, kommer vi att kontakta sådan besökare eller auktoriserad kund för att tillåta sådan besökare eller auktoriserad kund att förhindra sådant avslöjande.

Länkar:

https://samscykel.se innehåller länkar till andra webbsidor. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn för dessa länkade webbplatser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.